РЕАЛЕН МОНТАЖ на линеен сифон HL53

Пълна информация за линейния сифон можете да видите в линка: http://hl-bg.bg/products/dush/hl53kf