РЕАЛЕН МОНТАЖ на линеен сифон HL531 с воден затвор PRIMUS - вдойна защита срещу канални миризми

Пълна информация за линейния сифон: HL531