Воден затвор PRIMUS

 

'Primus' е воден затвор от нов тип, който работи с или без вода в него. Допълването на подовия сифон с вода вече не е необходимо! Известният стар проблем – проникването на канални миризми през подовия сифон – вече остава в миналото.

 

Начин на действие:

При приток на вода "Primus" функционира като традиционните водни затвори: поплавковото тяло се повдига дотолкова, че да може да протича максимално количество вода...

Също когато няма приток на вода, функцията му е идентична с традиционните водни затвори. Каналните газове се спират от водния стълб в затвора...

С времето водния затвор в сифона се изпарява – отдавна известен проблем. Доколкото обаче имаме наличност на воден стълб, каналните газове са спрени...
Когато водата в затвора се изпари, тогава традиционните водни затвори пропускат каналните миризми в помещението – започва да вони! "Primus" предотвратява това, понеже поплавковото тяло ляга върху вертикалната отточна тръба и я уплътнява, като спира каналните газове!

 

 

КАК РАБОТИ НОВИЯТ PRIMUS BLUE?

 

Може да видите начина на действие във видеоклипа:    Primus blue in action

Също може да видите сифоните с новият primus blue (моля кликнете на избрания от вас)

HL541 (стандартен) 

HL541I (с индивидуална плочка за вграждане) 

HL541Q (с дизайнерска решетка)