HL570 FlexBox
  • Сифон за плоски душ корита, напр. Ultra Flat и др.
    Пълен комплект
  • За водоплътно свързване не само към душ коритото, но и към хидроизолацията под него
  • Може да се компенсира отместването между отвора на душ коритото и сифона до +/-2см във всички посоки
 

Проспект
Инфо