ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - ДЕБИТ

 ИЗМЕРВАНЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. при интензитет на оразмерителния дъжд - 402 l/s.ha

2. при воден стълб 35 mm за водоприемници до DN110 включително

    и воден стълб 45 mm за водоприемници над DN110.

    (Водния стълб се измерва като се вземат две противоположни точки

    на 500 mm от центъра на водоприемника. Според EN 1253-2)

3. с хоризонтален отводнителен клон с наклон 1,5% и дължина 1,5 m

    и вертикален клон 3 м от нивото на втичане на водоприемника

    според EN 1253-2