ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Еластична хидроизолация до 2 мм

HL62.1/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62.1/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62.1/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62.1/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62.1B/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:500,01 лв без ДДС

HL62.1B/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:500,01 лв без ДДС

HL62.1B/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен и ел. нагревател, за ...

Препоръчителна цена:500,01 лв без ДДС

HL62.1B/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:500,01 лв без ДДС

HL62/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL62/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL62/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL62/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL62B/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за използваем ...

Препоръчителна цена:283,85 лв без ДДС

HL62B/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен за използваем ...

Препоръчителна цена:283,85 лв без ДДС

HL62B/5

Воронка DN160 с притискащ пръстен за използваем ...

Препоръчителна цена:283,85 лв без ДДС

HL62B/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:283,85 лв без ДДС

HL63.1/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен и ел. нагревател Дебит ...

Препоръчителна цена:492,09 лв без ДДС

HL63.1/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен и ел. нагревател, дебит ...

Препоръчителна цена:492,09 лв без ДДС

HL63.1/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен и ел. нагревател, дебит ...

Препоръчителна цена:492,09 лв без ДДС

HL63/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за LT ламарина, дебит 8.7 ...

Препоръчителна цена:453,24 лв без ДДС

HL63/2

Воронка DN125 с притискащ пръстен за LT ламарина, дебит ...

Препоръчителна цена:453,24 лв без ДДС

HL63/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за LT ламарина, дебит 8.6 ...

Препоръчителна цена:453,24 лв без ДДС

HL64

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64.1

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС