ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - 150to200

ПРИ ИНТЕНЗИТЕТ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИЯ ДЪЖД - 402 l/s.ha

HL64.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:535,22 лв без ДДС

HL64.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:535,22 лв без ДДС

HL62.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:397,97 лв без ДДС

HL62.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP, с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:397,97 лв без ДДС

HL62.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:444,09 лв без ДДС

HL62.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:444,09 лв без ДДС

HL62P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:242,04 лв без ДДС

HL62P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:242,04 лв без ДДС

HL63.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател, дебит 6.48 ...

Препоръчителна цена:531,44 лв без ДДС

HL63P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за LT ламарина, дебит 6.48 l/s

Препоръчителна цена:489,50 лв без ДДС

HL69/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:303,84 лв без ДДС

HL69/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.5 l/s

Препоръчителна цена:303,84 лв без ДДС

HL69H/1

Воронка DN110 с битумна мембрана за саниране дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:377,66 лв без ДДС

HL69H/7

Воронка DN75 с битумна мембрана, за саниране на покриви, ...

Препоръчителна цена:377,66 лв без ДДС

HL69P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:303,84 лв без ДДС

HL69P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:303,84 лв без ДДС

HL62F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:192,46 лв без ДДС

HL62F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:192,46 лв без ДДС

HL64P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за използваем ...

Препоръчителна цена:313,21 лв без ДДС

HL64P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:313,21 лв без ДДС

HL64F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,19 лв без ДДС

HL64F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,19 лв без ДДС

HL64.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:558,82 лв без ДДС

HL64.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:558,82 лв без ДДС