ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - 150to200

ПРИ ИНТЕНЗИТЕТ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИЯ ДЪЖД - 402 l/s.ha

HL64.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:495,57 лв без ДДС

HL64.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:495,57 лв без ДДС

HL62.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:368,49 лв без ДДС

HL62.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP, с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:368,49 лв без ДДС

HL62.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:411,19 лв без ДДС

HL62P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL62P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:224,11 лв без ДДС

HL63.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател, дебит 6.48 ...

Препоръчителна цена:492,08 лв без ДДС

HL63P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за LT ламарина, дебит 6.48 l/s

Препоръчителна цена:453,24 лв без ДДС

HL69/1

Воронка DN110 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:281,33 лв без ДДС

HL69/7

Воронка DN75 с притискащ пръстен за саниране, дебит 7.5 l/s

Препоръчителна цена:281,33 лв без ДДС

HL69H/1

Воронка DN110 с битумна мембрана за саниране дебит 7.8 l/s

Препоръчителна цена:349,68 лв без ДДС

HL69H/7

Воронка DN75 с битумна мембрана, за саниране на покриви, ...

Препоръчителна цена:349,68 лв без ДДС

HL69P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:281,33 лв без ДДС

HL69P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за саниране на покриви, дебит ...

Препоръчителна цена:281,33 лв без ДДС

HL62F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:178,20 лв без ДДС

HL62F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса, ...

Препоръчителна цена:178,20 лв без ДДС

HL64P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за използваем ...

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:268,69 лв без ДДС

HL64F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:268,69 лв без ДДС

HL64.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС

HL64.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС