ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Хоризонтално

HL64BF/7

Воронка DN75 с фланец от PP за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:319,80 лв без ДДС

HL64.1BF/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:540,91 лв без ДДС

HL64.1BF/7

Воронка DN75 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:540,91 лв без ДДС

HL64.1F/1

Воронка DN110 с фланец от PP и с ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:495,57 лв без ДДС

HL64.1F/7

Воронка DN75 с фланец от PP и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:495,57 лв без ДДС

HL64

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен за неизползваем ...

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64.1

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС

HL64.1B

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:559,91 лв без ДДС

HL64.1BH

Воронка DN75/110 с битумна мембрана и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:591,86 лв без ДДС

HL64.1H

Воронка DN75/110 с битумна мембрана и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:528,98 лв без ДДС

HL64B

Воронка DN75/110 с притискащ пръстен за използваем ...

Препоръчителна цена:337,15 лв без ДДС

HL64BH

Воронка DN75/110 с битумна мембрана за използваем ...

Препоръчителна цена:365,30 лв без ДДС

HL64H

Воронка DN75/110 с битумна мембрана за неизползваем ...

Препоръчителна цена:303,68 лв без ДДС

HL80.3

Воронка DN50/75 с фланец, но без гарнитура за ...

Препоръчителна цена:122,67 лв без ДДС

HL80.3H

Воронка за неизползваем покрив/тераса DN50/75 с битумна ...

Препоръчителна цена:220,36 лв без ДДС

HL64P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за използваем ...

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:290,01 лв без ДДС

HL64F/7

Воронка DN75 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:268,69 лв без ДДС

HL64F/1

Воронка DN110 с фланец от PP за неизползваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:268,69 лв без ДДС

HL64BF/1

Воронка DN110 с фланец от PP за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:319,80 лв без ДДС

HL64.1P/7

Воронка DN75 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС

HL64.1P/1

Воронка DN110 с фланец от PVC и ел. нагревател за ...

Препоръчителна цена:517,43 лв без ДДС

HL64BP/1

Воронка DN110 с фланец от PVC за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:337,15 лв без ДДС

HL64BP/7

Воронка DN75 с фланец от PVC за използваем покрив/тераса

Препоръчителна цена:337,15 лв без ДДС