ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Обмазана на циментова основа, PUR или епоксидни смоли