ПОКРИВИ, ВОДОПРИЕМНИЦИ - Отводнявана площ при вертикален клон 4,2м само за DN75